Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2014

happysad
Ale jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett – Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu
Reposted frompuella13 puella13 vialubiedzis lubiedzis
happysad
To nie tak, że jesteś złym człowiekiem. Robisz tylko złe rzeczy, bo jesteś smutny. Każdy kto jest smutny robi złe rzeczy, bo chcę się odpłacić za swoje cierpienie.
— ***
Reposted fromriseme riseme vialubiedzis lubiedzis
1667 e82e
Reposted fromirmelin irmelin vialubiedzis lubiedzis
happysad

nie opowiadaj mi bajek

za duża jestem

i za głupia

ja wierzę tylko

w melodramaty

w dobre komedie

i cyrk na kółkach

 

nie opowiadaj mi bajek

dosyć wieży

koni białych

warkoczy koloru blond do nieba samego

 

ja tylko płacz

ja tylko śmiech

ja tylko...

 

nie opowiadaj mi bajek
     

— ...
Reposted fromlubiedzis lubiedzis
happysad
 No proszę! Napisałam już, że jestem idiotką, a teraz muszę przyznać, że jestem idiotką niepoprawną. Nie szukam człowieka, szukam uczucia. To jest chyba najprawdziwsza rzecz, którą o sobie wiem.
— Krystyna Siesicka

July 29 2014

happysad
Zawsze tak ze mną było. Daj mi coś dobrego, a zniszczę to. Kochaj mnie, a zniszczę ciebie. Nigdy nie czułem, żebym na coś w życiu zasłużył. Nigdy nie czułem, żebym był wart chorej przestrzeni, którą zajmuję. To poczucie naznaczyło wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem, widziałem i z czym miałem do czynienia.
— James Frey
happysad
... a może to tylko mnie się  tak zdawało, że coś sobie wyjaśniliśmy między słowami ?
— Danuta Stenka - Flirtując z życiem
Reposted fromIriss Iriss viadoubleespresso doubleespresso

July 28 2014

happysad
9550 eba1
Reposted frommartynkowa martynkowa viazouza zouza

July 23 2014

happysad
1982 169e 500
Reposted fromretaliate retaliate viazouza zouza
happysad
6564 3c57 500
Reposted fromothershe othershe viazouza zouza
happysad

staram się z całych sił lekceważyć niedosyt.

Reposted frommysweetheartt mysweetheartt vialubiedzis lubiedzis
happysad
Własna wrażliwość zawsze jej przeszkadzała, za bardzo raniły ją bolesne słowa, za bardzo chciała być kochana i potrzebna.
— W.Zender "Strefa Cienia"
Reposted frompanickiller panickiller vialubiedzis lubiedzis
happysad
Wszystko idzie tak dobrze... Boję się, że kiedyś zobaczysz moje blizny i odejdziesz, bo nie będziesz chciał zniszczonej mnie.
— zasłyszane?
Reposted fromredshadow redshadow vialubiedzis lubiedzis
happysad
happysad
happysad
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
happysad
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna dla "Zwierciadła" | sierpień 2014
Reposted fromwithout without vialubiedzis lubiedzis

July 06 2014

happysad
Play fullscreen
that's all. goodnight
happysad
Play fullscreen
lajk dla tego Pana
happysad
1993 68c6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl